A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲတီစိမ္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲတီစိမ္း ၁ ပိႆာကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၁၆၅ ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၁၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ မတ္ပဲ မတ္ပဲ(FAQ/RC)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၂၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ တန္ကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၅၃၅ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၅၆၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ေတာင္ႀကီး၊ ေအာင္ပန္း)ကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၆၀၀ ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)အသစ္က  ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို က်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၈,၀၀၀ ထိ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး က်ပ္ ၃၀၀ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ ႏွမ္းနက္အသစ္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉၅,၀၀၀ ကေန ၉၇,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို က်ပ္ ၅,၀၀၀ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳ အသစ္က ၁ အိတ္ကို ၈၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၇,၀၀၀ ေဈးရွိေနၿပီး တစ္အိတ္ကို ၁,၀၀၀ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up