ရန္ကုန္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္သူ ၃ ေထာင္ခန္႔ရွိ၊ ၁၈ ဦး ေသဆံုး - DVB