ကၽြတ္က်ခဲ့သည့္ မရိမ္းတပ္သား၏ ဦးထုပ္ကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေကာက္ယူေဆာင္းေပး (႐ုပ္သံ) - DVB