ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္ ၃ ဦးကို သီေပါတရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ တရားစတင္စြဲဆို - DVB