A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၄၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၁၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၄,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲ ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၆၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၉၆၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ င႐ုတ္ပြ င႐ုတ္ပြက ဒီေန႔မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅,၄၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆၂,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၈၇၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၈၃၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲဇီးကြက္က ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၂၅၀ ကေန ၁၂၇၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up