ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ေမာေတာင္ဂိတ္တြင္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမ်ား စတင္တပ္ဆင္ - DVB