သထံုၿမိဳ႕တြင္ မူလတန္းကေလး ၇၀၀ ေက်ာ္အား ႏြားႏို႔ တိုက္ေကြၽး - DVB