A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲပုတ္(ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ၆,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ ႏွမ္းနက္ကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း ပန္းႏွမ္းက ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၇၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ေႏြဆန္ ဝါးတန္း ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေႏြဆန္က ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၁,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၅၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁၆,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၂၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကုိ ၅၁၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၄၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up