ေျမာက္ကိုရီးယားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ တိုက္ခုိက္ထားသည့္ဗီြဒီယို ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဘက္ ထုတ္လႊင့္ (႐ုပ္သံ) - DVB