ေျမာက္ကိုရီးယားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက ဒုံးက်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္ခဲ့ (႐ုပ္သံ) - DVB