A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေႏြသီးထပ္ဆန္ ဝါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေႏြသီးထပ္ဆန္က ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၈,၅၀၀ ကေန ၁၉,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၁၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၅၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၁၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အာလူး အာလူးက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၆၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကုိ ၂၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၇၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၈၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၃၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၄,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴက ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ေဈးကေတာ့ ေငက်ပ္ ၂,၂၂၅ က်ပ္ကေန ၂,၃၂၅ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up