အံ့ဖြယ္ထူးျခား ကမၻာ့အရပ္အရွည္ဆံုး ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးသမီး (႐ုပ္သံ) | DVB