ေလးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ တရားခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ | DVB