တေက်ာ့ျပန္အဆိုေတာ္ မဒီ၏ 'ဒ႑ာရီ' သီခ်င္း႐ုပ္သံ ၾကည့္႐ႈသူ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီ (႐ုပ္သံ) - DVB