A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၅၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို  ေငြက်ပ္ ၆၃၈,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၆၅ က်ပ္ေဈးက်သြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၁၄၀၀ ကေန ၂၀၈၅ က်ပ္ေဈးရွိပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၆၅၀ ကေန ၂,၇၀၀ က်ပ္ေဈးရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ေတာင္ႀကီး၊ ေအာင္ပန္း)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀က်ပ္ ေဈးက်သြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၆၀၀ ေဈးရွိပါတယ္။ င႐ုတ္(ရွည္) င႐ုတ္(ရွည္)(အိႏၵိယ၊ပန္းတေနာ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၆၀၀ ကေန ၃,၁၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မေန႔ကထက္စာရင္ ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈၃,၀၀၀ ကေန ၈၆,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး  ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) ပဲပုတ္(ရွမ္း) ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ကေန ၆၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးရွိေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up