A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၁၁,၀၀၀ က်ပ္ တက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ေငြက်ပ္ ၈၅၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၉၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၄၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၃၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ င႐ုတ္ရွည္ င႐ုတ္ရွည္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၅၀၀ ကေန ၃၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၂၅၀ ကေန ၅၄၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၈၂၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) ႏွမ္းနက္(စမံု)က ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၁၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို  ၃၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up