A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲစင္းငံု ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုက ၁ တန္ကို ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၀၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ မတ္ပဲ မတ္ပဲကေတာ့ ၁ တန္ကို ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၈၅၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၄,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၈၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၄၀၀ ကေန ၂,၁၆၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ေငြက်ပ္ ၂,၆၀၀ ကေန ၃,၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၄၉၅ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ေငြက်ပ္ ၁၀၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) ပဲပုတ္(ရွမ္း)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၈၆၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up