ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္မ်ား ေသြးလႉဒါန္း (ဓာတ္ပုံ) - DVB