ေပၚတူဂီတြင္ ေတာမီးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၆၂ ဦး ရွိၿပီ (႐ုပ္သံ) - DVB