A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲစင္းငံု ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို ၆၁၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၈၅၀ ကေန ၁,၃၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) ပဲပုတ္(ဗမာ)ကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံနီ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၉၅၀ ကေန ၂၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး v2 ကုလားပဲလံုး v2 ကေတာ့ ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တင္းကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၄၃၀ ကေန ၄၆၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up