ရထားလာေနခ်ိန္ ခုန္ခ်ခဲ့သည့္ ထုိင္းကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ရထားႀကိတ္ခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB