မန္ယူေနာက္ခံလူ စေမာလငး္ကုိ ေခၚယူရန္ စပါး စိတ္ဝင္စား - DVB