ဖားကန္႔၊ လံုးခင္း ရဲစခန္းေဟာင္း မုိးႀကိဳးပစ္မီးေလာင္၊ ႏွစ္ဦးေသဆံုး - DVB