ျမန္မာျပည္ခ်န္ပီယံ ေဒ့ဗ္အလက္ႏွင့္ ထုိင္းကစ္ေဘာက္ဆင္ခ်န္ပီယံတို႔ ဂ်ပန္တြင္ထုိးသတ္မည္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB