ပုဏၰားကြၽန္းတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ခံရသူမ်ား စားဝတ္ေနေရး အကူအညီ လိုအပ္ေန - DVB