လား႐ႈိးခ႐ုိင္၌ ကူးစက္ေရာဂါတမ်ိဳးေၾကာင့္ ကၽြဲႏြားအေကာင္ေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုး - DVB