က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ ေနအိမ္ ၁၂ လံုး ပ်က္စီး - DVB