ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ကားလမ္းအခ်ိဳ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ - DVB