“ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ရင္ ရဲစခန္းမွာ အမႈလာဖြင့္ပါ” - အိုးအိမ္ညႊန္မႉး ဦးယုခိုင္ - DVB