မုန္တိုင္းငယ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကမ္းေျခကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ေန - DVB