အမ်ိဳးသမီးတဦး၏စကပ္ေအာက္မွ ဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပံု႐ုိက္သူ႐ုပ္သံ အေမရိကန္ရဲ ထုတ္ျပန္သတိေပး (႐ုပ္သံ) - DVB