အေမရိကန္ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားအၾကား ႐ုရွားဂ်က္ေလယာဥ္ ၾကားျဖတ္ပ်ံသန္း (႐ုပ္သံ) - DVB