A d v e r t i s e m e n t With Us

ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြေျပာ

  ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ျမင့္မားလာဖို႔နဲ႔  ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္ရန္   ရင္းႏွီးျမႇပႏ္ွံမႈ ဖုိရမ္ ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 2 မွာ  ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပမယ့္ ဒီဖိုရမ္မွာ  အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာ နေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြက “အခုလုိ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္႐ံုသာမက ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဟာလည္း ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔  ေျပာသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြကုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ျပည္တြင္းက ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ႔ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၀ ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံအတြက္လုိ အပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၀ ဘီလီယံ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကုိ ပုဂၢလိက က႑ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ျဖည္႔ဆည္းေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔  ဒုသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဟာ ဆုိရင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ Doing Business Report (၂၀၁၄) အစီရင္ခံစာအရ ၁၈၂ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ အဆင့္ ၁၇၀ ကုိ တက္လာခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up