စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ဒီဗြီဘီ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB