A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲဆီ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲဆီ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၃,၈၀၀ ကေန ၄,၅၀၀ က်ပ္ေဈးရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ ေဈးနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ ၈၀ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲတီစိမ္း ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၄၀၀ ကေန ၂,၂၅၀ က်ပ္ ေဈးရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ ေစ်းနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၄၅ က်ပ္ ေဈးတက္သြား ပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၃၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ ေဈးနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၁ တန္ကို ၄၃,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၃၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၆၅၀ ကေန ၂၇၀၀ က်ပ္ထိ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ သၾကား သၾကားကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၁၁၀ ကေန ၁,၄၉၀ က်ပ္ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး က်ပ္ ၈၀ ေဈးက်သြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ေအာင္ပန္း၊ေတာင္ႀကီး) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ေအာင္ပန္း၊ေတာင္ႀကီး)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၇၀၀ ကေန ၃,၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ အာလူး ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ အာလူး(ဟဲဟိုး)ကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၈၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up