A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့  မတ္ပဲက ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၂၆,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၉၀၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆,၃၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ တန္ကို ၃၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို  ၂၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ဗမာ)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၆,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း ပန္းႏွမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၈၉၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ငြက်ပ္ ၄၀ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စြန္တာ(ကၽြန္း) စြန္တာ(ကၽြန္း)အမ်ိဳးအစားက ဒီေန႔မွာ ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၁၂၀၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တင္းကို ၂၄,၂၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ျမင္းျခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ထန္းလ်က္က ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၃၅၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up