A d v e r t i s e m e n t With Us

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ၄၈ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့  ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာေနၿပီး ေနာက္ ၄၈ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္တခု ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းလိုက္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံု.... 02B2017(Cyclone MORA) ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈအရ 02B2017(Cyclone MORA) ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွ မုန္တိုင္းေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ၂၆-၅-၂၀၁၇.....ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ၂၇-၅-၂၀၁၇.....ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ၂၈-၅-၂၀၁၇.....မုန္တိုင္းငယ္ (4 pm) ၂၉-၅-၂၀၁၇.....အပူပိုင္းမုန္တိုင္း (4 pm) ၂၉-၅-၂၀၁၇.....ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (12 pm) ၃၀-၅-၂၀၁၇.....အပူပိုင္းမုန္တိုင္း ( 6 am) ၃၀-၅-၂၀၁၇.....မုန္တိုင္းငယ္ (12 am) ၃၀-၅-၂၀၁၇.....မုန္တိုင္းငယ္/ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (6 pm) landfall point...Bangladesh Max. wind........50-60 mph (30-5-2017 at 0 am) မွတ္ခ်က္။  (၁) အထက္ပါ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ (၂၅-၅-၂၀၁၇) ညေန ၆ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။                  (၂) ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အခ်ိန္နဲ႔လိုက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ေဒါက္တာထြန္းလြင္

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up