A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၉,၃၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီးေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၈၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကလည္း ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆,၅၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၈၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၀၈၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၉၂၅ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၉၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၁ ပတ္အတြင္း ၁ ပိႆာကို က်ပ္ ၅၀၀ နီးပါး ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ(ျမစ္သား) ၾကက္သြန္နီ(ျမစ္သား) အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၁၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၁ ပတ္အတြင္း ၁ ပိႆာကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံနီက ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ မန္က်ည္းေတာင့္ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မန္က်ည္းေတာင့္က ၁ ပိႆာကို ၉၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၉၄၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up