A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးညီလာခံ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ

ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရး ညီလာခံ (People Health Assembly) ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး People Health Assembly က်င္းပေရးေကာ္မတီကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ International Business Centre (IBC) မွာ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္သူလူထုကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာမွာ လက္ေတြ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ခက္ခဲေသာေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိးတက္ဖုိ႔ အထူးစီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးစနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔ နည္းပညာဆုိင္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရး ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ၅ ခုကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး People Health Assembly က်င္းပေရးေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ေမ ၂၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ျပဳလုပ္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက အရာရွိေတြ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔စည္းေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up