A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁ေသာင္း ၆ေထာင္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ၁ တန္ကို ၉သိန္း ၄ေသာင္း ၃ေထာင္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ၁ တန္ကို ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၆သိန္း ၇ေသာင္းရွိၿပီး ၁ တန္ကို ၂ေသာင္း ၅ေထာင္က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း၊ကုန္း) ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း၊ကုန္း)က ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၉၀ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၈၃၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၁ ပတ္အတြင္း ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၲေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာေတ့ာ ႏွမ္းနက္က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉ေသာင္း ၇ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃ေထာင္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ျမင္းျခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ထန္းလ်က္က ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၀ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၃၇၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ဖရဲသီး ၈၅၅ မူဆယ္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ဖရဲသီး ၈၅၅ က ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃သိန္း ၈ေသာင္း ၈ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး  ၁ တန္ကို ၃ေသာင္း ၈ေထာင္က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စိန္တလံုး သရက္သီး စိန္တလံုး သရက္သီးကေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ျခင္းကို ေငြက်ပ္ ၁ေသာင္း ၇ေထာင္ ၄ရာ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up