ေပါ့ဘာ၏စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုေပးရသည့္ ကစားသမား ထြက္ေပၚႏုိင္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိေျပာ - DVB