ေရနစ္ေသဆုံး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအေလာင္း ထုိင္းသံဃာေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ၿပီးမွ သယ္ယူ၍ရ - DVB