သူရဦးတင္ဦး က်န္းမာေရးအေျခေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာဟု ရန္ကုန္ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးေျပာ - DVB