ေပါက္ေတာတြင္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္သူကုိ ဖမ္းဆီး - DVB