မန္​ပန္​ျပည္​သူ႔စစ္​ စစ္​သားစု​ေဆာင္​းမႈေၾကာင့္ ​ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ - DVB