ေမာရတိုင္းက အလြမ္းပံုျပင္နဲ႔ အေမတိုက္တဲ့ေဆးခါးခါး - DVB