နယူးေယာက္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ လူအုပ္စုတြင္း ကားတစီးျဖင့္ သိမ္းက်ံဳးတိုက္သည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ - DVB