ဂၽြန္တယ္ရီကုိ ေခၚယူရန္ ေဆြးေႏြးေနဟု ဆြမ္ဆီးနည္းျပေျပာ - DVB