လာမည့္ရာသီတြင္ အဲရစ္ဒုိင္ယာႏွင့္ ကုိင္လီေဝၚကာတုိ႔ စပါးစ္အသင္းမွ ထြက္ခြာဖြယ္ရွိ - DVB