အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚ တရက္တည္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္၊ ၁ ဦးေသ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရ - DVB